Welkom bij Peuterspeelzaal Spelevanck!!

Je bent op zoek naar een veilige plek waar jouw kind zich óók thuis kan voelen. Een warm tweede thuis in Blaricum, waar je kind zich spelenderwijs kan ontwikkelen en voorbereid wordt op de schooltijd.

Opvang bij Spelevanck vanaf € 2,32 per uur

De gemeente Blaricum heeft onder de titel “Elke peuter een kans” het mogelijk gemaakt dat iedere peuter naar de peuteropvang kan.
De gemeente biedt hiervoor subsidie voor peuters uit gezinnen met 1 werkende ouder (die dus geen kinderopvangtoeslag ontvangen) waardoor zij voor een beperkt tarief opgevangen worden. Bij Spelevanck kan je hierdoor al vanaf €2,32 per uur opvang krijgen.

Maak kennis met ons »

Onze dagindeling

Met deze nog jonge leeftijdsgroep is het nog moeilijk om volgens een strak dagschema te werken. Toch vinden we het belangrijk om volgens een bepaalde structuur te werken. Om u een indruk te geven van hoe de speelochtend eruit kan zien op onze peuterspeelzaal geven we u een voorbeeld.

Leren met Puk & Ko

Wij gebruiken Puk & Ko als methode om kinderen vaardigheden bij te brengen. Puk & Ko stimuleert de brede ontwikkeling van peuters. Want de eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden komen allemaal aan bod. Puk & Ko is compleet, makkelijk in gebruik en verrassend gevarieerd.

Onze kwaliteitseisen

De rijksoverheid stelt aan peuterspeelzalen kwaliteitseisen op het gebied van o.a. ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, groepsgrootte en beroepskracht en pedagogisch beleid. Het aanbieden van verantwoorde kwaliteit in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.