Welkom bij Peuterspeelzaal Spelevanck

Een veilige plek voor jouw peuter, een warm tweede thuis in Blaricum. Bij ons ontwikkeld je kind zich spelenderwijs en bereidt het zich voor op de schooltijd.

Onze dagindeling

Met zo’n jonge leeftijdsgroep werken wij nog niet met een strak dagschema. Wel is het belangrijk om een bepaalde regelmaat te houden. We geven u graag een voorbeeld van hoe een speelochtend bij Spelevanck eruit kan zien.

Een dag op de peuteropvang»

 

 

 
Leren met Uk & Puk

Wij gebruiken Uk & Puk als methode om kinderen vaardigheden bij te brengen. Uk & Ko stimuleert de brede ontwikkeling van peuters. Want de eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden komen allemaal aan bod. Deze methode is compleet, makkelijk in gebruik en verrassend gevarieerd.

Lees over Uk & Puk»

 

 

Onze kwaliteitseisen

De rijksoverheid stelt kwaliteitseisen aan peuteropvang op het gebied van o.a. ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, groepsgrootte en beroepskracht en pedagogisch beleid. In ons pedagogisch beleid beschrijven wij hoe wij voldoen aan deze eisen.

Meer over het rapport »