Welkom bij Peuterspeelzaal Spelevanck!!

Je bent op zoek naar een veilige plek waar jouw kind zich óók thuis kan voelen. Een warm tweede thuis in Blaricum, niet te ver van je eigen woon-, werk- of studieplek. Wat kunnen wij voor je doen? Kom erover praten bij Peuterspeelzaal Spelevanck.

Maak kennis met ons »

Onze dagindeling

Met deze nog jonge leeftijdsgroep is het nog moeilijk om volgens een strak dagschema te werken. Toch vinden we het belangrijk om volgens een bepaalde structuur te werken. Om u een indruk te geven van hoe de speelochtend eruit kan zien op onze peuterspeelzaal geven we u een voorbeeld.

Leren met Puk & Ko

Wij gebruiken Puk & Ko als methode om kinderen vaardigheden bij te brengen. Puk & Ko stimuleert de brede ontwikkeling van peuters. Want de eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden komen allemaal aan bod. Puk & Ko is compleet, makkelijk in gebruik en verrassend gevarieerd.

Onze kwaliteitseisen

De rijksoverheid stelt aan peuterspeelzalen kwaliteitseisen op het gebied van o.a. ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, groepsgrootte en beroepskracht en pedagogisch beleid. Het aanbieden van verantwoorde kwaliteit in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.