Pedagogisch Beleidsplan Spelevanck


Bij Spelevanck bieden wij een warm, veilig tweede thuis voor uw peuter van 2 tot 4 jaar. Waar peuters zich op verschillende manieren ontwikkelen, begeleid door professionele pedagogisch medewerkers. Hierbij onderscheiden wij een aantal ontwikkelingsgebieden, waar we door middel van gerichte activiteiten en spelletjes aandacht aan besteden.

Ontwikkelingsgebieden:
– motorische en zintuigelijk ontwikkeling
– taalontwikkeling
– overdracht waarden en normen
– emotionele veiligheid en ontwikkeling
– ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden

Het hele pedagogisch beleidsplan is hier te lezen en te downloaden: Pedagogisch Beleidsplan 2018