Pedagogisch Beleidsplan Spelevanck

Spelen op de speelzaal

Zo rond de tweede verjaardag van een kind wordt de behoefte om met andere kinderen samen te spelen en de wereld verder te ontdekken steeds groter. Spelen met leeftijdsgenootjes in een groep is leuk, maar ook leerzaam. Het levert namelijk een belangrijke bijdrage aan de totale ontwikkeling van kinderen. Een voorwaarde hiervoor is wel dat dit in een veilige en vertrouwde omgeving gebeurt. Op onze peuterspeelzaal kunnen kinderen, binnen een beschermde omgeving met professionele begeleiding, hun wereld vergroten.

Doelstelling
Peuterspeelzaal Spelevanck stelt zich ten doel de totale ontwikkeling van het kind, spelenderwijs en op verschillende manieren te stimuleren. We onderscheiden hierbij een aantal ontwikkelingsgebieden waar we door middel van gerichte activiteiten en spelletjes aandacht aan besteden.

Ontwikkelingsgebieden

– emotionele veiligheid en ontwikkeling
– ontwikkelen van persoonlijke competenties
– sociale competentie en ontwikkeling
– overdracht waarden en normen
– motorische ontwikkeling
– taalontwikkeling
– zintuiglijke ontwikkeling

Het hele pedagogisch beleidsplan is hier te lezen en te downloaden.