Hoe ziet een speelochtend eruit?

Een speelochtend duurt van 8.30 – 12.00 uur. Om een indruk te geven van hoe de speelochtend eruit kan zien op onze peuterspeelzaal, geven we een voorbeeld. Echter de volgorde kan afhankelijk van geplande activiteiten zoals, het vieren van een verjaardag e.d. wel eens verschillen:

  • Binnenkomst
  • Vrij spelen
  • Kringactiviteit
  • Eten en drinken
  • Geleidspel (buiten, binnen, kring, knutselen of gym)
  • Einde van de morgen

We maken gebruik van dagritmekaarten van Uk & Puk zodat de peuters zien wat ze gaan doen. Ook helpt dit bij de voorbereiding op de basisschool, waar doorgaans gebruik gemaakt wordt van dit soort kaarten.

Haalt iemand anders uw kind op, meld dit dan even bij de pedagogisch medewerker.

spelevanck_P1030471