Uk & Puk voor brede ontwikkeling

Om de peuters op spelenderwijze vaardigheden bij te brengen maken wij gebruik van de methode Uk & Puk. Deze methode stimuleert de brede ontwikkeling van peuters. De basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en sociale emotioneel komen allemaal aan bod. Uk & Puk is compleet, makkelijk in gebruik en verrassend gevarieerd.

Voorbereidend voorlezen

Bij de methode Uk & Puk behoren kleine prentenboekjes waarin de verhalen staan uit de grote knieboeken die op de peuterspeelzaal worden voorgelezen. Samen met uw kind kijkt u alvast naar de verhalen. Nu zal uw kind het verhaal beter kunnen volgen, als de leidster op de peuterspeelzaal het verhaal voorleest. De prentenboekjes bevatten geen tekst. U krijgt het verhaal mee op papier en op een audio-cd. (In het Nederlands, Turks, Marokkaans-Arabisch, Tarifit of Papiaments.)

Meer informatie over Uk & Puk is te vinden op de website van de uitgever.

puk-en-ko-illu_jongen-close