Een tip?

Met een leuke tip kunnen wij onze organisatie verbeteren. Mail deze daarom naar: bestuur@spelevanck.nl.

Een klacht?

Ontevredenheid over onze organisatie kan geuit worden bij het locatiehoofd of een van de pedagogisch medewerkers. Leidt dit niet tot een bevredigende afhandeling, dan kan er schriftelijk een officiële klacht ingediend worden via bestuur@spelevanck.nl. Klik hier voor ons klachtenreglement en ons klachtenbemiddelingsformulier.

Voor een verslag van de klachten over 2017, klikt u hier.