Hoe ziet een speelochtend eruit?

Een speelochtend duurt van 8.30 – 12.00 uur. Doordat de kinderen nog erg jong zijn, is het moeilijk om volgens een strak dagschema te werken. Toch vinden we het belangrijk om volgens een bepaalde structuur te werken. Om u een indruk te geven van hoe de speelochtend eruit kan zien op onze peuterspeelzaal geven we u een voorbeeld. De volgorde kan afhankelijk van geplande activiteiten, het vieren van een verjaardag e.d. wel eens verschillen.

  • Binnenkomst
  • Vrij spelen
  • Kringactiviteit
  • Eten en drinken
  • Geleidspel (buiten, binnen, kring, knutselen of gym)
  • Einde van de morgen

We maken gebruik van dagritmekaarten van Puk & Ko zodat de peuters kunnen zien wat ze allemaal gaan doen. Ook kan dit helpen ter voorbereiding van de basisschool, waar ook vaak gebruik gemaakt wordt van deze kaarten.

Als iemand anders uw kind ophaalt, wilt u dit dan even melden bij de leidsters?

spelevanck_P1030471

Samenwerking Spelevanck met Stichting Kinderopvang Huizen

Spelevanck werkt achter de schermen samen met Stichting Kinderopvang Huizen (SKH). SKH regelt de kwaliteitsdocumenten en de risico-inventarisatie voor de gezondheid en de veiligheid. (documenten waar de inspectie naar kijkt) Daarnaast wordt sinds augustus 2015 ook de administratie (kindplaatsing en personeelsplanning) door SKH uitgevoerd.

Onze voorzitter van het bestuur is ook de directeur/bestuurder van Stichting Kinderopvang Huizen.

Spelevanck blijft een zelfstandige peuterspeelzaal.